Gabriela Mikulková VL 5. roèník 2011Podle čísel ve slepé mapě doplň do tabulky názvy států.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18.
19. 20. 21. 22. 23. 24.
25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36.
37.