Ivana Myšáková,

SLOVNÍ DRUHY
Každé slovo můžeme zařadit k jednomu z deseti slovních druhů.
Piš číslem příslušný slovní druh.
VĚTAslovní druh
první slovo
slovní druh
druhé slovo
slovní druh
třetí slovo
slovní druh
čtvrté slovo
slovní druh
páté slovo
Petr chodí večer na hřiště.
Na kopci stojí vysoká rozhledna.
Ať je každý den pěkný.
Malá ovce bečí bé,bé.