Ivana Myšáková,

Věta jednoduchá a souvětí
V českém jazyce rozlišujeme věty jednoduché a souvětí. Ve větě jednoduché je zpravidla jeden slovesný útvar.
Souvětí vznikne spojením dvou nebo více vět jednoduchých a jsou
v něm obvykle dva a více slovesných tvarů.
ČERTvěta jednoduchá/souvětípočet vět
Postavou se podobá člověku, ale je celý porostlý chlupy.
Má neupravené ježaté vlasy, odkud mu vyčuhují rohy.
Jeho ocas se podobá kravské oháňce.
Svým kopytem připomíná koně.
Pořád podupává nebo přešlapuje na místě.
Často se přestrojuje, protože nechce, aby ho lidé poznali.