Ivana Myšáková,

Věta jednoduchá a souvětí
SMOLÍČEKvěta jednoduchá/souvětípočet vět
Smolíček byl malý pacholíček a žil u jednoho jelena, který měl zlaté parohy.
Jelen chodíval na pastvu.
Vždycky když odcházel, přikazoval Smolíčkovi, aby zavřel a nikoho nepouštěl.
Smolíček měl vždy zavřeno a dlouho na dveře nikdo nezaťukal.
Jednoho dne ale kdosi na dveře zaklepal.
Když se Smolíček zeptal, kdo to je, ozvaly se zvenčí líbezné hlásky.