Ivana Myšáková,

Vzorce souvětí

Vzorce souvětí
Věty v souvětí bývají spojeny spojovacími výrazy, což mohou být:
1. spojky (a, i, nebo, když....)
2. zájmena (který, kdo, co, jenž.....)
3. příslovce (kde, odkud, kdy...)
Některé věty jsou odděleny samotnou čárkou bez spojky.

Stavbu souvětí můžeme naznačit pomocí větného vzorce.
Do vzorce napíšeme značku V pro větu, číslici vyjadřující pořadí věty v souvětí a všechny znaménka ve větách.

Příklady:

Šli jsme do ZOO a viděli jsme tam mnoho cizokrajných zvířat.
Vzorec:
V1 a V2.

Nejvíce jsme se těšili na to, že se nám ukáže mládě medvěda.
Vzorec:
V1, že V2.

Mládě bylo roztomilé, ale za chvilku uteklo a už se neukázalo.
Vzorec:
V1, ale V2 a V3.