Ivana Myšáková,

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem
Vyber správné slovo z nabídky
Dny se prodloužil. Na stromech se objevil první květy. Hoši si hrál před stavením. Jehňata se pásl na pastvině.Husy kejhal, vepři zachrochtal, krávy bučel, slepice třepetal křídly, kočky odkudsi přiběhl a otíral se babičce okolo nohou. Psi vyskočil z boudy, protáhl se a jedním skokem byl u babičky. Zbývající děti vyběhl ze stavení.