Ivana Myšáková, ČJ

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

Doplň správný tvar slova.

Nezapomeň!!!

Je-li ALESPOŇ JEDEN člen
několikanásobného podmětu rodu mužského životného, píšeme:-i
Např.: Špačci a vrabci napadli sad třešní.

NENÍ-LI mezi členy několikanásobného podmětu podstatné jméno rodu mužského životného, píšeme:-y
Např.:
Stromy a keře rozkvetly.
Na rybníku plavaly husy a kačeny.

Jsou-li VŠECHNY členy několikanásobného podmětu rodu středního, píšeme:-a
Např.: Koťata a štěňata si hrála.Na jaře se ( probudili/ probudily/ probudila) ježci a jezevci.Ledy a rampouchy ( pokryly/ pokryli/ pokryla) krajinu.
Zajíci, srnky a veverky se ( ukrývaly / ukrývali/ ukrývala) před vánicí.Jehňata a kůzlata ( poskakovali/ poskakovaly/ poskakovala) v ohradě.
Rozvodněné rybníky a řeky si každoročně ( vyžádali/ vyžádaly/ vyžádala) mnoho lidských obětí.Lékaři, sestry a pečovatelky se ( staraly/ starali/ starala) o pacienty.
Křepelky, bažanti a koroptve ( zobala/ zobali/ zobaly) vysypané obilí.Sněženky a bledule ( oznamovali/ oznamovaly/ oznamovala/ příchod jara.
Auta, autobusy a motorky ( stály/ stáli/ stála) na hlídaném parkovišti.Husté keře a houštiny ( zastínili/ zastínily/ zastínila) všem cestu.