Ivana Myšáková, M

Souřadnice bodů a obrázků

Následující dvě cvičení hravě zvládneš.

Souřadnice bodu

Polohu bodu v rovině popisujeme pomocí souřadnic.
Souřadnice bodu se zapisují do hranatých závorek.
Jako první se vždy zapíše souřadnice na vodorovné ose x, pak souřadnice na svislé ose y.
Následující ukázky souřadnic bodů a obrázků ti ve tvé další práci pomohou.
Místo bodů jsou obrázky. Postup je stejný.


[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]