Tereza Bílková- cj 1

Pozorně si přečti příběh a potom zkus vyplnit tajenku. Když klikneš na číslo v tajence, objeví se otázka, na kterou najdeš odpověď v básničce. Správné slovo napiš do prázdného okénka. Hodně štěstí.

Opice
???

Až bude jaro, pojedu s tátou do ZOO.
Co se mi tam líbí nejvíc? Opice.
Já se můžu na opice koukat celý den.
Opice si hrají, houpají se, skotačí.
Opice se rády opičí. Inu, jsou to opice.
Škoda, že si s opicemi nemůžu hrát.
"Táto, koupíme si opici k Ježíšku! To by bylo!"
"Cožpak máme cirkus? Stačí, že máme Mourka!"
"Táto, to nestačí. Mourek si přeje kamaráda."
 1         
 2         
        
    3      
4          
        
  5   6       
        
  7        
        
        

2. Co se mi tam líbí nejvíc? _ _ _ _ _
4. Opice si hrají, houpají se, _ _ _ _ _ _ _
5. Pojedu s tátou do _ _ _
7. Cožpak máme doma _ _ _ _ _ _?

1. Stačí, že máme doma _ _ _ _ _ _.
3. Až bude _ _ _ _.
6. Opice se rády _ _ _ _ _