Ivana Myšáková, AJ

Doplňování slov do vět

What................Where...........Who.............. How....................
Jak se(ti) daří?
are you?
Kde je(ona)?
is she?
Kdo je toto?
is this?
Co je toto?
is this?
Jaké je její jméno?
is her name?
Kde jsi(ty)?
are you?
Jak se (jí) daří?
is she?
Kde je Tom?
is Tom?
Kdo je tamten chlapec?
is that boy?
Kde je tvoje matka?
is your mother?