Gabriela Mikulková 2011 Pri 20 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Granite_lavanda_blue.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coal.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C3%ADskovcov%C3%BD_%C3%BAtvar.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quartz_Crystal.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jeskyn%C4%9B_Balcarka32.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glimmer.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MarmoCipollino_FustoBasMassenzioRoma.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petroleum_cm05.jpg http://www.grsites.com/archive/textures/view/source=archive/id=3410/

ROZDĚLENÍ HORNIN PODLE VZNIKU
Pískovec.
Patří mezi horniny
.
Vznikal
magmatických hornin.
Vyskytuje se ijako sypký
.

Křemen.
Patří mezi nejrozšířenější
.
Je součástí
.
Z křemenného písku se vyrábí

Vápenec.
Patří me zi
horniny.
Vznikal ze zbytků odumřelých
.
Vyrábí se z něj
.

Slída.
Patří mezi
.
Je součástí

Žula.
Patří mezi horniny
.
Je složena z
.
Používá se jako
kámen.

Uhlí.
Patří mezi
horniny.
Vyrábí se z něj
.
Těží se v

Mramor.
Patří mezi
horniny.
Vznikl přeměnou

Ropa.
Patří mezi
horniny.
Vyrábí se z ní
.