Gabriela Mikulková 2011 Pri 19

HORNINY A NEROSTYV levé části cvičení si přečti text o horninách a nerostech. V pravé části, pomocí "roletek", doplň cvičení.

HORNINY A NEROSTY

Průřez naší planetou:

žlutá barva = zemské jádro
hnědá barva = zemský plášť
zelená barva = zemská kůra

HORNINY
Horniny najdeme na povrchu pevnin, ale i na dně moří a oceánů. Na některých místech bývají překryty půdou. Jsou složeny z nerostů.

Rozdělení hornin podle vzniku:
1) MAGMATICKÉ
2) USAZENÉ
3) PŘEMĚNĚNÉ


1) MAGMATICKÉ (vyvřelé)
- vytvářely se v době, kdy vznikala planeta Země
- magma je roztavená hornina, která pochází ze spodní části zemské kůry a proniká do vyšších částí zemské kůry
- magma tuhne a vzniká magmatická hornina - například ŽULA (křemen, živec, slída)

žula

křemen

živec

slída


2) USAZENÉ HORNINY
- vznikaly
a) rozpadem magmatických hornin na povrchu Země (písek, pískovec)
b) usazováním pevných zbytků odumřelých živočichů a rostlin (vápenec)

pískovec

písek

vápenec


3) PŘEMĚNĚNÉ HORNINY
- vznikaly tlakem horních vrstev na rozžhavené horniny ve velkých hloubkách zemské kůry (tak docházelo k přeměně hornin)
- například přeměna vápence v mramor

mramor

NEROSTY
- vyskytují se jako součást hornin, ale i samostatně
- nejrozšířenější je u nás křemen

křemen

ENERGETICKÉ ZDROJE
- vyrábíme z nich elektřinu
například: uhlí, ropa, zemní plyn

uhlí

ropa
Odkazy:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Granite_lavanda_blue.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adularia-Actinolite-Quartz-213164.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PotassiumFeldsparUSGOV.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mica-muscovite.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C3%ADskovcov%C3%BD_%C3%BAtvar.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sand_sorting_tower.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brachiopoda-limestone_hg.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MarmoCipollino_FustoBasMassenzioRoma.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coal.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petroleum_cm05.jpg
http://www.grsites.com/archive/textures/view/source=archive/id=3441/

Horniny najdeme na povrchu , ale i na . Jsou složeny z . Některé horniny vznikaly z rozžhavené horninové taveniny, které říkáme , proto je nazýváme horniny. Mezi nejznámější zástupce patří , která je složena z křemene, živce a .Místo na zemském povrchu, kde vytéká nebo vytékalo magma ze země nazýváme sopka či vulkán.vznikal rozpadem magmatické horniny. Po rozpadu se usazoval. Můžeme ho najít i v sypké podobě, potom ho nazýváme . Jiná hornina vznikala usazováním vápenitých schránek malých mořských živočichů. Když touto horninou hodíme o zem, objeví se na ní bílá místa. Této hornině říkáme a patří mezi horniny.


Poslední skupinou hornin jsou horniny . Vznikaly vlivem tlaku horních vrstev na rozžhavené horniny ve velkých hloubkách zemské kůry. Například přeměnou vápence vzikl .


Mezi nejrozšířenější nerosty patří .


Elektrickou energii můžeme vyrábět například z černého nebo .


Člověk nedokáže horniny ani nerosty vyrobit, proto s nimi musí šetřit.