Ivana Myšáková, AJ

MY  FLAT

K anglické větě najdi správný překlad do českého jazyka.