Ivana Myšáková,M

Početní operace

Cvičení určitě zvládneš. Pomohou ti slova uvedená níže.

   činitel      dělenec      dělitel      menšenec      menšitel      podíl      rozdíl      sčítanec      součet      součin   
4 + 6 = 10
Výsledek u tohoto výpočtu se nazývá .
180 : 6 = 30
Číslo, kterým dělíme se nazývá .
8 . 4 = 32
Výsledku se říká .
72 : 9 = 8
Prvním číslem tohoto výpočtu je .
100 - 64 = 36
Výsledek se nazývá .
120 + 65 = 185
Číslo, které přidáváme se jmenuje .
56 - 22 = 34
Číslu, od kterého odděláváme říkáme .
55 : 5 = 11
Výsledkem je .
1 000 + 250 = 1 250
Číslu, ke kterému přidáváme, se říká .
420 - 80 = 340
Číslu, které odděláváme říkáme .
8 . 11 = 88
Číslo, které násobíme (je na prvním místě tohoto výpočtu), je .
12 . 3 = 36
Číslu, kterým násobíme (je na druhém místě), říkáme .