Ivana Myšáková, M

Úlohy s obvody

Vypočítej slovní úlohy, použij jednotek uvedených v zadání.
Úloha č.1
Obdélníková zahrada pana Novotného má rozměry 35 m a 27 m. Čtvercový sad pana Sováka má stranu 29m. Kdo spotřebuje na oplocení své zahrady více pletiva a o kolik?
Pan Novotný spotřebuje m pletiva, pan Sovák m pletiva. Pan Sovák potřebuje o m pletiva více než pan Novotný.
Úloha č. 2
Katka chce čtvercový ubrus obšít krajkou. Má pruh krajky dlouhý 5 m a spočítala si, že jí ještě 40 cm zbyde. Kolik cm měří strana ubrusu?
Obvod stolu je cm. Jedna strana měří cm.
Úloha č.3
Pozemek na stavbu obchodního centra včetně parkoviště má tvar obdélníku s kratší stranou 480 m. Jeho druhá strana je o 170 m delší. Kolik metrů měří jeho obvod?
Druhá strana měří m. Obvod pozemku je m.
Úloha č. 4
Po obvodu tělocvičny je třeba položit lišty. Kolik metrů lišt bude potřeba koupit, jsou-li na dvou stranách tělocvičny dveře široké 2 m? Délka tělocvičny je 22 m, šířka 12 m.
Na celou tělocvičnu (včetně dveří) by bylo třeba m lišt. V místech pro dveře ušetříme m lišt. Celková spotřeba lišt tedy bude m .
Úloha č.5
Obvod čtvercové desky je 548 cm. Kolik cm měří jeho strana?
Jeho strana měří cm.
Úloha č.6
Obvod zahrady pana Smutného je 134 m. Delší strana měří 36 m. Kolik metrů měří strana kratší?
Dvě delší strany zahrady měří dohromady m. Na dvě kratší strany zbývá m. Jedna kratší strana tedy měří m.
Úloha č.7
Paní Koláčková si chce stěny pokoje ozdobit proužkem tapety široké 5 cm. Kolik metrů tohoto ozdobného pruhu bude muset zakoupit, jestliže kratší strana pokoje měří 3 m a delší měří 2x více?
Delší strana měří m.Celková spotřeba proužku tapety bude m.
Úloha č.8
Náš soused se rozhodl, že si kolem své zahrady vysází okrasné túje. Jeho zahrada má tvar obdélníku o stranách 20 m a 16m. Kolik kusů tújí bude muset zakoupit, jestliže budou od sebe vzdálené 80 cm? Kolik za všechny túje zaplatí, jestliže se prodávají po 45 Kč?
Obvod zahrady je m. Celkem musí zakoupit tújí. Jejich cena bude Kč.
Úloha č. 9
Kolik měří kratší strana obdélníkového stolu, jestliže delší strana je 136 cm dlouhá a obvod stolu je 418 cm?
Kratší strana měří cm.
Úloha č.10
Strana dopravní značky DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ měří 85 cm. Značka má tvar rovnostranného trojúhelníku. Jaký bude mít tato značka obvod?
Obvod této dopravní značky bude cm.