Tereza Bílková- CJ 1/5

Slabiky od písmen - m,l,s,p

Do prázdných políček napiš slabiku, na kterou začíná daný obrázek.
???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???