Věta jednoduchá a souvětí

Co známe o větách


Rozlišujeme věty jednoduché a souvětí.
Ve větě jednoduché je jedno sloveso ve tvaru určitém.
Souvětí vznikne spojením dvou nebo více vět jednoduchých.
Obsahuje proto dvě nebo více sloves ve tvaru určitém.Dědeček čte. (věta jednoduchá)
Taneční pár dotančil a čeká na hodnocení poroty. (souvětí)
Na dvoře čekají štěňata.
Zděněk se učí matematiku, Karel píše domácí úkol.
Na stromě mají ptáčci hnízdo.
Něvěděl jsem odpověď.
Nevěděl jsem, kdo způsobil dopravní nehodu.
Kamarád se točil na kolotoči a přitom mi mával.
Zajímalo nás, proč se závod odložil.
Pokud nám nezavoláte, nemůžeme vám pomoci a vy si nebudete vědět rady.
Kde jsou děvčata?
Za chvíli koncert začne.
Jestliže se nepokazí počasí, vyrazíme zítra na výlet a vezmeme s sebou i babičku.